AKTUÁLNĚ: Spolupracujeme se zpravodajským webem VLTAVA.news
Podporujeme Deklaraci sester, studentů, IZS, Právníků, Pedagogů a psychologů

Pište připomínky komisi EU proti prodloužení kovidpasů

Vážení podporovatelé deklarace lékařů,

díky všem, kteří jste se zapojili do boje proti novele „Pandemického zákona“. Přestože byla novela nakonec schválena, to, že Senát vrátil tuto novelu zpět do Sněmovny byl velmi důležitý vzkaz lidem i politikům. Široká veřejnost se dozvěděla, že Pandemický zákon je velmi sporný, a že rizika jeho zneužití jsou zcela reálná. A také mohli všichni jasně vidět, jak je současná vláda natolik arogantní, že vůbec nebere zřetel ani na veto Senátu, ani na petici, kterou podepsalo přes 100 000 lidí, a veto senátu s obrovským nasazením síly prostřednictvím svých poslanců přehlasovala.

Vláda se tak výrazně zdiskreditovala v očích veřejnosti a při příští snaze o opětovné prodloužení Pandemického zákona bude větší šance tento nástroj na demontáž demokratických principů v naší zemi zastavit. Proto je velmi důležité pokračovat v dalším úsilí proti zavádění úřednické diktatury. Je vidět, že občanská aktivita skutečně má smysl.

Jak již bylo zmíněno, petici proti novele Pandemického zákona podepsalo přes 100 000 lidí. Dne 8.března proběhlo slyšení před petičním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za účasti zástupců petičního výbiru – Jindřícha Rajchla, Michala Semína, Václava Hrabáka, Pynelopi Cimprichové a Jitky Entlichové – a náměstka ministra zdravotnictvi Josefa Pavlovice. Záznam z projednávání můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=cOVhVTPrc8g. Následně byli opakovaně vyzváni jak premiér Petr Fiala, tak ministr zdravotnictví Vlastimil Válek k diskusi se zástupci petice. Jejich kanceláře opakovaně odpověděly, že na přijetí zástupců 100 000 obyvatel naší republiky si neudělají čas!

Přestože je v současnosti mediální prostor přehlcen Ukrajinsko – Ruským konfliktem, Evropská Unie připravuje na pozadí další prodlužování digitalizace lidských bytostí a současně diskreditace neočkovaných. Evropská Unie v loňském roce zavedla (nařízením EU 2021/953 o digitálním certifikátu EU COVID) tzv. kovidpas, tedy nástroj, který očkovaným přináší výrazná privilegia oproti neočkovaným. Kovidpas byl časově omezen do 30. června 2022.

Evropská Unie se nyní snaží platnost kovidpasu prodloužit o další rok, přestože je již zcela jasně prokázáno, že očkování nebrání šíření nákazy. Je tedy evidentní, že nejde o zdraví občanů a zvládání tzv. pandemie, ale o nástroj na kontrolu pohybu lidí a privilegizování těch, kteří si do těla nechají vpravit experimentální genetickou látku. Již nyní víme, že mRNA z očkovací látky se může vepsat do lidského genomu (na konferenci Corona-Duel o tom informoval prof. Jaroslav Turánek – https://www.youtube.com/watch?v=r4YjI54p--o&t=7163s), tedy děje se přesně to, o čem „vědci“ ještě před několika měsíci prohlašovali, že se nemůže stát, a že vakcína je v tomto ohledu zcela bezpečná. Navíc již existují vědecké důkazy o tom, že by vakcíny mohly podporovat nádorové bujení či například způsobit autoimunitní onemocnění.

Prodloužení kovidpasů je tak něco, čemu je nutné se postavit. Nyní je možné do 8. dubna zasílat připomínky k možnému prodloužení kovidpasů přímo komisi EU. Prosíme, zapojte se a vzkažte Evropské Unii, že kovidpasy skutečně nechceme! Odkaz s podrobnostmi a zaslání připomínek zde (připomínky je možné vkládat v českém jazyce): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Prodlouzeni-platnosti-narizeni-o-digitalnim-certifikatu-EU-COVID_cs (prostudujte si nejdříve Pravidla pro zpětnou vazbu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/rules-feedback-and-suggestions_cs).


Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojí. Je jen na nás samotných, jestli dopustíme pokračování a prohlubování covi-totality!

Za Deklaraci lékařů


Václav Hrabák
31. března 2022

Odkazy:

Záznam z projednávání Petice za zrušení pandemického zákona:
https://www.youtube.com/watch?v=cOVhVTPrc8g

Petice za zrušení Pandemického zákona:
https://www.petice.com/petice_ans_za_zrueni_pandemickeho_zakona

Corona-Duel:
https://www.youtube.com/watch?v=r4YjI54p--o&t=7163s

Zaslání připomínek komisi EU k prodloužení platnosti kovidpasů:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Prodlouzeni-platnosti-narizeni-o-digitalnim-certifikatu-EU-COVID_cs


#deklaracelekaru

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování © 2021