AKTUÁLNĚ: Spolupracujeme se zpravodajským webem VLTAVA.news
Podporujeme Deklaraci sester, studentů, IZS, Právníků, Pedagogů a psychologů

Souhlasím s deklarací

Jsem lékař

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Souhlasím ze zasíláním informací o deklaraci
Souhlasím s podmínkami** podepsání deklarace *

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu
* povinné pole

** podmínky podepsání deklarace:

Podepsáním pod touto deklarací svobodně souhlasím s jejím obsahem a připojuji se k této deklaraci.

E-mail bude použit pouze pro potvrzení, že se jedná o skutečnou osobu. Pokud nebudete souhlasit se zasíláním informací (týkajících se výhradně této deklarace), E-mailová adresa bude nenávratně zakódována a nebude moci být použita pro účely zasílání zpráv od nás. Zakódovaná e-mailová adresa bude sloužit pouze k ověření, že někdo nepodepisuje deklaraci víckrát, aby byla zajištěna důvěryhodnost podpisů. Jméno bude uchováváno a v případě předložení této deklarace vládě bude připojeno k deklarace.

Pokud budete souhlasit se zasíláním informací k deklaraci, e-mailová adresa bude uchována výhradně pro tyto účely a nebude poskytnuta třetí osobě. Kdykoliv v budoucnu se můžete rozhodnout, že e-mailová adresa bude zakódována.

Pokud zaškrtnete souhlas se zveřejněním podpisu, bude tento podpis zveřejněn na těchto stránkách. Pokud souhlas nezaškrtnete, bude Váš podpis neveřejný a bude se pouze počítat v celkovém součtu. Kdykoliv budete moci váš podpis zneveřejnit.

#deklaracelekaru