AKTUÁLNĚ: Spolupracujeme se zpravodajským webem VLTAVA.news
Podporujeme Deklaraci sester, studentů, IZS, Právníků, Pedagogů a psychologů

Tisková zpráva Deklarace lékařů k nátlaku na očkování
z tiskové konference Deklarací dne 7. 1. 2022

Před necelými šesti týdny jsme zveřejnili Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování. Naše deklarace získala obrovskou podporu, podepsalo se pod ní přes 1 900 lékařů a celkem ji podpořilo více než 80 000 lidí. Stala se důležitým impulsem pro celou společnost. Velké množství lékařů stojí za svými pacienty, a pokud by úřady začaly proti některým z těchto lékařů vystupovat, ostatní lékaři se za ně postaví. Výkřiky pana Kubka, aby někdo vystoupil z komory, mají minimální váhu.
Postupem času zveřejnily obdobné deklarace další profesní skupiny dotčené vyhláškou, jako zdravotní sestry, sociální pracovníci, policisté, studenti, vojáci nebo i právníci, kteří vyjádřili podporu a pomoc ostatním. A kvůli tomu jsme se dnes sešli na tiskové konferenci, protože všichni chceme vzájemně spolupracovat a spojit své síly. Pokud dostanou jednoho z nás, dostanou potom i další. A proto se tomu musíme postavit společně. Je proto důležité na úvod citovat: „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“
Podle současných veřejně dostupných statistických dat trvá imunita po prodělání kovidu mnohem déle než 6 měsíců. Nejméně 1,5 roku, pravděpodobně však 2 až 3. Odhadovaný půlrok byl opatrný odhad před rokem, když jsme toho věděli ještě mnohem méně. To, že vláda dále tento půlrok používá, je již jen záměrná lež, která má donutit lidi k očkování, které ve skutečnosti nepotřebují.
Nová varianta omikron je zatím podle dostupných zpráv mnohem méně riziková než varianty předchozí. Dokonce to vypadá, že úmrtnost na omikron je minimální. Samozřejmě nemůžeme zcela predikovat, ale obecně by měl každý imunolog jásat, protože po tom, co by omikron prolétl populací, tak by si lidé dosud nepromoření vytvořili dlouhodobou imunitu bez velkých rizik. Podle nejnovější dat z německého Institutu Roberta Kocha, což je jedna z nejdůvěryhodnějších vědeckých medicínských autorit, můžeme tvrdit, že efektivita ochrany očkováním před nakažením omikronem je nulová. Očkování nevytváří vůbec žádný pozorovatelný rozdíl mezi výskytem varianty omikron v naočkované a nenaočkované populaci. Nenaočkované osoby na tom mohou být – podle těchto dosavadních dat – dokonce o něco lépe než osoby naočkované. A myslet si, že tuto ochranu nějak znatelně zvýšíme další dávkou vakcíny, je zcela naivní.
Do budoucna očkování i přeočkovávání tedy přestává dávat jakýkoliv smysl. Naopak se nám čím dál více potvrzují nežádoucí reakce jako trombózy či záněty srdečního svalu. Navíc již existují vědeckými studiemi podložená podezření, že očkování může způsobovat neurodegenerativní a autoimunitní problémy a může i podporovat nádorové bujení. Tyto procesy jsou však pomalé a z principu se mohou prokázat teprve v řádu let. A potom už bude pozdě vzít celé očkování zpět.
Je proto nutné ihned zrušit jakoukoliv povinnost očkování. Pan Fiala svým nejednáním vystavuje obyvatelstvo ohromným tlakům ve firmách a institucích, protože mnozí aktivní vedoucí tlačí své zaměstnance již nyní k očkování 1. dávkou, aby se do 1. 3. stihly dávky dvě. Přitom ve vyhlášce o ničem takovém není ani slovo. I rozočkování 1. dávkou 28. 2. by podmínky vyhlášky splnilo. Jenže vyhláška být zrušena musí, protože k její existenci neexistuje naprosto žádný důvod. Tedy všichni, na které někdo tlačí kvůli dosud nezrušené vyhlášce: vydržte tento nátlak. Nenechte si ohrozit zdraví experimentální genetickou látkou jen kvůli tomu, že předseda vlády s námi hraje hru na schovávanou. Očkování vakcínou, která vůbec nezamezuje šíření, nemá naprosto žádný benefit pro ostatní, tedy nesmí být nejen povinné, ale neměli by k tomu být lidé nuceni ani jakýmkoliv nátlakem nebo lživou kampaní.
Vláda moc dobře ví, že nemůže riskovat zastavení ekonomiky, zastavení zdravotnictví, zastavení fungování policie. Vláda vyhlášku zruší, protože jsme se spojili a nátlaku neustoupíme. Tedy neuhýbejme. Zůstaňme pevně stát za svými zásadami, za svou morálkou. Pokud bychom dovolili povinnost naočkovat jakoukoliv jednu skupinu obyvatel, přijdou na řadu další.
Je důležité přestat doporučovat očkování dětem a vůbec neuvažovat o zavedení očkování dětí v předškolním věku. Toto vychází z naprosto přesvědčivé a mnohými špičkovými odborníky provedené vědecké argumentace a analýz dosavadních vědeckých dat a zkušeností.
I když očkování zůstane dobrovolné podle práva, ve skutečnosti tato dobrovolnost nebude stejně naplněna, pokud vláda i média budou nadále informovat tak jako dosud, tedy podávat jednostranné informace bez oponentních názorů.
Vedení České lékařské komory vystupuje jako odborný garant očkování, a přitom se jedná pouze o oborovou profesní organizaci, která sdružuje lékaře. Není to rozhodně žádný vědecký institut či vědecká autorita. Navíc vedení ČLK bylo zvoleno řádově 2 000 členy, rozhodně se tedy nejedná o hlas, který mluví za české lékaře. Naše Deklarace, kterou podepsalo již více než 1 900 lékařů, má zcela srovnatelný mandát s ČLK. A my říkáme jasné NE povinnému očkování. Je nutné změnit přístup k České lékařské komoře a otevřít i možnost ukončení monopolu jedné lékařské komory v Česku.
Ale je důležité, že se před námi otevírá nová možnost. Byli jsme svědky toho, jak selhaly instituce, selhaly autority, selhalo právo, selhal politický systém. Jsme teď na historickém předělu. Musíme se snažit o to, aby úřady konečně pod nátlakem vyslyšely skutečné odborníky. Aby byl do čela ČLK zvolen rozumnější a slušnější člověk. Aby vláda konečně akceptovala drtivou převahu argumentů a odstoupila od terorizování občanů. Ale pokud zůstane jen u toho, pak jen promarníme šanci a zanedlouho se celá situace může opakovat. A možná již nebude šance ji zvrátit.
Na vlastní oči jsme viděli, že vláda je bez mrknutí oka schopna vydat nařízení, která zcela odporují nejen odborným stanoviskům, ale i zdravému rozumu. Proto nemůžeme hledat pomoc u vlády, ani jinde v rámci politiky. Pomoc najdeme jen a jen u sebe samých. Viděli jsme, že naše svoboda je velmi křehká. Nemůžeme se spoléhat na právníky, soudy, Ústavní soud. Pokud bychom hráli tuto hru, politici za chvíli mohou zákony změnit a ocitneme se v pasti. Musíme si uvědomit, že z morálního hlediska není správné dodržovat špatné zákony. Rozum, cit a svědomí jsou nadřazené nad zákon. Pokud jsou zákony vycucané z prstu, pak je mravné je odmítnout.
Přestože jsme národ pohodlný, který se dlouho raději vyhýbá konfrontacím, jsme současně i národ odvážný, když nám skutečně začne téct do bot. A nyní nelze pochybovat, že takový čas již nastal. Zvykli jsme si na dlouhé údobí klidu, hojnosti, pohodlí. Ale teď jsou ohroženy naše životy, životy našich dětí a zdraví celé budoucí populace. Jedině my sami to můžeme zastavit nasloucháním svému srdci, svému svědomí, odhodlaností a statečností. A v tom musíme jít každý vlastním příkladem. Tedy například nepoužívat prostředky, které ohrožují naše zdraví, i když nám to nařizuje zákon. Používání respirátorů snižuje okysličení krve, ohrožuje naší imunitu, zhoršuje průběh při jakékoliv infekci. Pro kohokoliv kdo již kovid prodělal nelze užívání respirátoru doporučit v žádném případě. Všichni společně se chovejme tak, jak nám káže svědomí, a nikoliv jak nám nařizuje špatný zákon i za cenu možných problémů. Pokud bychom totiž v tomto neobstáli, dostane se nakonec do problémů celý náš národ. Propojme se, spojme svá srdce, protože naší spojenou lidskost nemůže nic překonat. Nenechávejme odpovědnost za naše životy politikům. Jen my sami jsme odpovědni za životy naše a našich dětí.
Podporujeme demonstrace za okamžité zrušení povinnosti očkování a zrušení diskriminace neočkovaných. Společně s dalšími vás zveme, abyste přišli veřejně vyjádřit svůj postoj v různých městech 8. ledna a v Praze na Václavském náměstí 9. ledna v 14 hodin.
10. ledna ve 13 hodin 10 minut proběhne minuta propojení všech lidí, kteří podporují zrušení nátlaku na očkování. Každý to může udělat jakýmkoliv způsobem: tichem, troubením klaxonu, modlitbou, meditací, nebo tím, že se jen na minutu zastaví, až mu zapípá budík, a v myšlenkách podpoří ostatní. Třeba někdo v nějakém městě spustí sirénu, nebo se v nějakém vesnickém kostelíku rozezvučí zvon. Ale hlavně si společně musíme intenzivně přát, aby se očkovaní i neočkovaní lidé spojili v lidskosti a přátelství. Společné přání má velkou moc. Budeme rádi, když se k tomu připojíte.
7. ledna 2022

Záznamy z tiskové konference:

Raptor TV
Síla Slov
Lion TV


#deklaracelekaru

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování © 2021