AKTUÁLNĚ: Spolupracujeme se zpravodajským webem VLTAVA.news
Podporujeme Deklaraci sester, studentů, IZS, Právníků, Pedagogů a psychologů

Vládo, zastavte to!

Základními tématy Deklarace lékařů k nátlaku na očkování jsou:
  • 1. Jednoznačné odmítnutí povinného očkování a to bez ohledu na odborné tahanice o to, jak moc, či jak málo bude toto opatření užitečné. Odborné tahanice, které jsou navíc založené na pouhých doměnkách. Svoboda, dobrovolnost a všeobecná celospolečenská vstřícnost musí mít vždy přednost před odhadovaným benefitem, jak jej zrovna teď vidí selektivně vybraní odborníci. A tedy i přednost před jeho násilným prosazováním ve společnosti.

  • 2. Jednoznačné odborné odmítnutí plošného očkování u dětí. Toto odmítnutí je učiněno na základě naprosto přesvědčivé a mnohými špičkovými odborníky provedené vědecké argumentace a analýz dosavadních vědeckých dat a zkušeností.

  • 3. Konstatování odborného, lidského i etického selhání některých lékařských odborníků a asociací včetně ČLK.
Avšak to nejdůležitější je nyní teprve před námi, a to je otázka: jak toho dosáhnout?
Spojilo se nás již více než 80 000 lidí. Co to znamená v zemi s 10 miliony obyvatel? Velmi mnoho. Demokracie je vláda většiny. Ale není to, a ani to nesmí být diktatura většiny, protože diktatura většiny není demokracie, ale fašismus. I když nás není většina, náš hlas musí být vyslyšen. Vláda, ať už minulá či současná, nás však stále ignoruje a pokračuje v krocích vedoucích k povinné vakcinaci. I nový ministr zdravotnictví na naší Deklaraci, ani na zaslané e-maily, dosud nereagoval.
Vládo České republiky, zastavte to! Povinnou vakcinací překračujete Rubikon. Nemáte nárok na jakékoliv hájení, již včera bylo pozdě. 80 tisíc lidí nelze ignorovat, ale ve skutečnosti je nás mnohem víc a lidé budou přibývat. Naše aktivita nekončí podpisem, spojili jsme se pro to, abychom se aktivně podíleli na zastavení nebezpečného vládního jednání. Nebojujte proti vlastním lidem! Vyslyšte nás a nevytvářejte ve společnosti další konflikty.
Podporujeme demonstraci 9. ledna v Praze ve 14:00 hodin na Václavském náměstí a následný pochod Prahou, protože podporujeme okamžité zrušení vyhlášky o povinném očkování a zrušení jakýchkoliv výhod pro očkované osoby. Ve spojení všech, kteří se snaží postavit tlakům vyvíjených vládou, je síla, kterou nelze zastavit.
Dne 10. ledna v 13:10 proběhne v celé naší zemi minuta spojení všech lidí proti nucení k očkování. Spojí se ohromné množství lidí, které dá jasně najevo, že jim není lhostejné, že nutíte svobodné lidi k rizikovému lékařskému úkonu s experimentální genetickou látkou.
Vládo, věříme, že naše ticho vyslyšíte a nebude nutné toto ticho více prohlubovat.
Za Deklaraci lékařů přejeme všem nádherný rok 2022, ve kterém znovu nalezneme svobodu a vzájemné porozumění.
1. ledna 2022#deklaracelekaru

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování © 2021